Marta mikołajczyk

psycholożka, psychoterapeutka w trakcie szkolenia
Umów spotkanie

KIM JESTEM

Marta's profile picture

Jestem psycholożką, psychoterapeutką w trakcie szkolenia.

Człowiek i jego natura leżały w centrum moich zainteresowań odkąd pamiętam. Kiedy zatem przyszło mi dokonać jednego z pierwszych dorosłych wyborów, zdecydowałam się studiować psychologię. Ukończyłam studia na Uniwersytecie Warszawskim, a chwilę później pogłębiłam swoją wiedzę w Ośrodku Edukacji i Pomocy Psychologicznej Intra, w Szkole Treningu i Warsztatu Psychologicznego. Obecnie jestem w trakcie ostatniego roku 4-letniego szkolenia w Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt, ośrodku posiadającym zarówno akredytację Europejskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Gestalt, jak i Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Doświadczenie zdobywałam w Centrum Psychoterapii Mental Health oraz w Klinicznym Oddziale Psychiatrycznym Szpitala Wolskiego.

W wolnym czasie zajmuję się wolontariatem w fundacji organizującej kursy medytacji, chętnie słucham podcastów, ćwiczę jogę, biegam. Lubię odpoczywać w naturze, w towarzystwie bliskich mi osób.

JAK PRACUJĘ

Pracuję w nurcie Gestalt, który wyrósł na gruncie egzystencjalizmu. Kładzie on nacisk na wolność człowieka, sferę wartości, sens życia i naszą odpowiedzialność za nie.

Co to oznacza w praktyce?

Pamiętam, że każda osoba, z którą współpracuję, jest niepowtarzalną istotą i z życzliwym zainteresowaniem staram się poznać jej świat. Pomagam jej zbliżyć się do wewnętrznego doświadczenia tu i teraz. Ważne jest dla mnie badanie ‘jak’ przeżywa trudności, a niekoniecznie ‘dlaczego’. Nie tylko wierzę, ale również obserwuję podczas swojej pracy, że każdy z nas ma w sobie potencjał umożliwiający pokonanie kryzysów. Wspieram w rozpoznaniu i usunięciu blokad, które stoją na przeszkodzie do prowadzenia pełniejszego życia.

Podczas kilku pierwszych sesji wspólnie z pacjentem ustalam kierunek naszej współpracy i ramy spotkań.

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt i przestrzegam jego kodeksu etycznego.
Nieustannie podnoszę swoje kwalifikacje oraz regularnie poddaję swoją pracę superwizji u certyfikowanej w Europejskim Stowarzyszeniu Terapii Gestalt superwizorki.

Z KIM PRACUJĘ

Prowadzę psychoterapię osób dorosłych, które doświadczają między innymi:
- obniżonego nastroju, smutku, lęku, apatii,
- trudności w relacjach z innymi,
- kryzysu w zdrowiu psychicznym,
- poczucia samotności, zagubienia.

Jeśli chcesz czuć się dobrze ze sobą i z innymi, zmienić to, co możesz zmienić i zaakceptować to, na co nie masz wpływu, zapraszam.

Z osobami mieszkającymi w Warszawie pracuję w gabinecie. Psychoterapię online prowadzę z osobami mówiącymi po polsku i mieszkającymi za granicą lub w mniejszych miejscowościach, z utrudnionym dostępem do pomocy psychologicznej.

JAK to działa

Badania* pokazują, że ponad 80% osób, które skorzystają z psychoterapii, osiągnie poprawę stanu, w porównaniu do osób, które nie będą w niej uczestniczyły. To wysoki wskaźnik, rzadko osiągany przez wiele schematów leczenia, stosowanych np. w medycynie. 

Czynnikiem leczącym w psychoterapii jest relacja terapeutyczna.

Cechy dobrej relacji terapeutycznej to: obustronne zaangażowanie, wzajemne pozytywne nastawienie, zgodność co do celów terapeutycznych. Ze strony terapeuty: zdolność do okazywania empatii, zrozumienia, zainteresowania, a ze strony pacjenta: gotowość do bycia otwartym i poczucie autonomii.

Taka relacja stwarza warunki do korektywnego doświadczenia emocjonalnego, zmiany oceny siebie samego, swoich doświadczeń, swojego środowiska, oraz zmiany zachowania.

Więcej o psychoterapii przeczytasz tu.

*Lambert M.J., Bergin A.E. (1994). The effectiveness of psychotherapy. Handbook of psychotherapy and Behavior Change (wyd. 4). New York: John Wiley & Sons.

two people holding their hands

UMÓW SPOTKANIE

Zapraszam do kontaktu pod numerem telefonu +48 532 796 188,
lub za pośrednictwem poniższego formularza.

Spotkanie trwa 50 minut. Częstotliwość i czas trwania terapii ustalamy wspólnie w trakcie kilku pierwszych spotkań.

Marta Mikołajczyk - ZnanyLekarz.pl

RODO

Spełniając obowiązek informacyjny wynikający z wejścia w życie przepisów RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informuję Cię, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest psychoterapeutka Marta Mikołajczyk, prowadząca praktykę pod adresem: Genewska 15/2 w Warszawie. Dane kontaktowe: telefon: 532 796 188, email: mailbox.marta@gmail.com, strona www: https://www.psychoterapia-martamikolajczyk.com/
Nie wyznaczyłam Inspektora Ochrony Danych.
Przyjęłam zasadę przetwarzania minimalnego zakresu danych osobowych niezbędnego do realizacji moich usług. Zwykle są to dane kontaktowe (imię, nazwisko, numer telefonu, e-mail). Dane te przetwarzam:
– w celu zawarcia i wykonywania umowy na prowadzenie psychoterapii, na podstawie Twojego zainteresowania własną terapią i moimi usługami w tym zakresie;
– w celu realizacji procesu superwizji, w którym jako psychoterapeutka, współpracuję z superwizorką i innymi psychoterapeutami (interwizja), aby poszerzyć umiejętności zawodowe i zapewnić Twoje bezpieczeństwo w toczącej się psychoterapii;
– w celach archiwalnych (dowodowych) dla zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
Oświadczam, że nie będę przetwarzać Twoich danych, które nie zostały zebrane bezpośrednio od Ciebie, a zwłaszcza informuję, że nie będzie utrwalany Twój wizerunek, ani głos, a także, że nie stosuję w obrębie gabinetu monitoringu wizyjnego.
Informuję, że istnieje możliwość, iż będę udostępniać Twoje dane osobowe, które przetwarzam, do następujących kategorii podmiotów:
– dane zwykłe do firm współpracujących ze mną w zakresie aplikacji komputerowych do obsługi faktur, prowadzenia rachunkowości, w zakresie hostingu strony internetowej, a także banków i uprawnionych instytucji państwowych;
– dane wrażliwe, na których przetwarzanie została wyrażona Twoja zgoda, będą udostępniane wyłącznie w celu realizacji procesu superwizji.
Nie przekazuję Twoich danych poza teren Polski, ani poza teren Unii Europejskiej, ani poza obszar Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Informuję, że Twoje dane będą przechowywane przez okres podany poniżej:
– Twoje dane pozyskane w celu zawarcia umowy przechowuję przez okres negocjowania umowy, jednak nie dłużej niż do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym ostatni raz się ze mną kontaktowałeś/aś w sprawie jej zawarcia.
– Twoje dane pozyskane w związku z zawarciem umowy przetwarzam do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy.
– Twoje podstawowe dane kontaktowe przechowuję dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy (kontraktu) do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody, lub samodzielnie ustalę, że się zdezaktualizowały.
– Twoje dane wrażliwe, które mi udostępnisz, przechowuję dla potrzeb kontaktu przy wykonywaniu umowy do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu, cofniesz zgodę, jeśli przetwarzanie następowało na podstawie zgody, lub samodzielnie ustalę, że się zdezaktualizowały.
Poza tym dane osobowe mogą być przetwarzane w celu uniknięcia konfliktu interesów w pracy psychoterapeutki przez okres przedawnienia roszczeń.
Informuję, że przysługuje Ci prawo:
– dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
– do sprostowania (poprawiania) swoich danych,
– do usunięcia danych,
– do ograniczenia przetwarzania danych,
– do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
– do przenoszenia danych,
– do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
– do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
Wskazówki jak wykonywać swoje prawa otrzymasz po kontakcie ze mną, dane kontaktowe są dostępne między innymi na mojej stronie internetowej, jak również powyżej w tym dokumencie. Pamiętaj, przed realizacją Twoich uprawnień będę musiała upewnić, że Ty to Ty, czyli odpowiednio Cię zidentyfikować.

Informuję, że podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne.
Informuję, że Twoje dane uzyskuję wyłącznie bezpośrednio od Ciebie.
Marta Mikołajczyk